Na svetovni dan preprečevanja poškodb kože zaradi pritiska (PZP) širimo zavest o poškodbah, ki resno ogrožajo manj pomične in nepomične osebe po celem svetu, tako v zdravstvu in socialnih ustanovah, kot tudi v domači oskrbi.

 

Globalni trendi spreminjajo naš svet – starejša populacija je vse številčnejša, zdravstvo pa šibi pomanjkanje virov in zdravstvenih delavcev, kar osvetljuje močno potrebo po učinkovitejši preventivi poškodb kože zaradi pritiska. Njihovo zdravljenje namreč povzroča hudo trpljenje, vrtoglave stroške in vse več dela zaposlenih v zdravstvu.

V podjetju Helpy d.o.o. smo skupaj s svojimi proizvajalci kakovostnih pripomočkov predani viziji, ki presega rešitve v obliki izdelkov – zavzemamo se namreč za deljenje znanja in sodelovanje z zdravstveno stroko.

Med drugim smo pogosti udeleženci dogodkov Evropskega svetovalnega odbora za poškodbe kože zaradi pritiska (EPUAP), vodilnega združenja strokovnjakov različnih strok, ki razvijajo in oblikujejo smernice preventive PZP, hkrati pa nudijo strokovno podporo evropskim državam pri soočanju s problematiko PZP. Tako lahko kar najbolje sledimo aktualnim smernicam in težnjam na področju preventive in terapije.

Verjamemo, da je deljenje znanja eden izmed temeljev izkoreninjenja množičnih poškodb kože zaradi pritiska, zato smo osredotočeni na izobraževanje naših partnerjev, strank in končnih uporabnikov.

Naj bo današnji dan zaznamovan v luči preventive PZP in pomembnosti deljenja znanja.

Samo skupaj lahko namreč učinkovito preprečimo poškodbe kože zaradi pritiska.