T: (01)530-47-50 | E: info@helpy.si | Zemljevid strani | Avtorji | Prijava

Abena in okolje


Pri Abeni se zavedajo odgovornosti do okolja.Ta vrednota je trdno zasidrana v njihovih običajih – kot tudi v logotipu. Pri vrednotenju vpliva okolja na izdelke in obratno, upoštevajo celoten življenjski cikel: surovine, proizvodni proces, distribucija, uporaba izdelkov in odstranitev odpadkov. Pozornost posvečajo področjem, kot so razgradljiva plastika, bio-superabsorber, alternativni embalažni material, reciklaža rabljenega materiala in
varčevanje z energijo. Abena letno plačuje dobaviteljem surovin okoljske dajatve, da bi zagotovila izvajanje proizvodnje na okoljske -varstveno odgovoren način. Zavedajo se pomembnosti sodelovanja in večino dela izvajajo v sodelovanju z njihovimi dobavitelji.

Skrb za okolje in uporabnika lahko potrdijo z različnimi uradnimi certifikati.
- Znak Swan (Labod)
- EMAS – Eko management in revizijska shema
- Podpiramo projekt ZN The Global Compact
- Certifikat ISO 9001 – kvalitetno vodenje
- Certifikat ISO 14001 – okoljsko vodenje
- Certifikat ISO 18001 – sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu

Izdelki Abena se proizvajajo v večih evropskih državah, kar zmanjša transport in onesnaženje. Proizvodni odpadki se poberejo, posamezne sestavine, kot so papir in plastika se ločijo in pošljejo posebnim tovarnam v reciklažo. Poraba energije se zmanjšuje s pomočjo modernejše tehnologije, ki ne proizvaja nikakršnih emisij v atmosfero.
Abena bo tudi v prihodnje spoštovala naravne vire in uporabljala potrebne surovine učinkovito, kot je le mogoče, za proizvodnjo izdelkov, ki bodo izboljšali kakovost našega življenja.


because we care

Dobro je vedeti...
Od težave do rešitve ...

 
 Oglejte si še
  

Abena in okolje